I SPARTITEMPI

Casa Numerica

Aiacciu – Baleone

Aiacciu – Centru Cità

Fium’Orbu

Valincu

Cù i nosci Casi di a Lingua francheti u passu !

Aiò chì hè a noscia lingua, parlemu la !